přihlášení odhlášení
K611MA
uživatel: anonymní

[Zkouška
]

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní.

Písemná zkouška

Písemnou část tvoří závěrečný test na 60 minut. Ten sestává ze čtyř příkladů a sady teoretických otázek, hodnocených podle náročnosti - příklady přibližně od čtyř do deseti bodů, teoretické otázky za bod či za dva. Test kontroluje, mimo jiné, vaše praktické znalosti základních početních úkonů v modulární aritmetice, čínské věty o zbytcích, Malé Fermatovy věty, Eulerovy věty, výpočtu modulární inverze, O-notace, rozlišování lineární a kvadratické rychlosti konvergence a schopnost základní orientace v různých typech numerických výpočtů.

Test není v mých silách opravit na místě, opravení trvá podle mé pracovní vytíženosti dva dny až týden. V případě nedosažení minimální bodové hranice z testu (momentálně 30 bodů z 60 možných u studentů prezenční formy studia a 16 bodů z 32 možných pro studenty kombinované formy) či celkové minimální bodové hranice pro zisk hodnocení lepšího, než F (momentálně 50 bodů ze vstupního a závěrečného testu a z úloh, řešených během semestru v případě studentů prezenčního formy studia, v případě studentů kombinované formy se k tomu připočítají ještě závěrečné příklady vypracovávané ke zkoušce), je váš výkon hodnocen jako nedostatečný a musíte závěrečný test opakovat. Budu se snažit vypisovat alespoň jeden termín testu týdně

Vzorové písemky si můžete stáhnout zde, zde či zde.

Ústní zkouška

Ústně zkouším pouze ty studenty, kteří dosáhnou alespoň 48 (prezenční) respektive 27 (kombinovaná forma, zde navíc platí limit 19 bodů ze zadání připravených ke zkoušce) bodů ze závěrečného testu. Ostatní studenti jsou klasifikováni stupni C až F podle dosaženého bodového zisku během semestru.

Základem pro hodnocení ústní zkoušky je způsob a kvalita řešení vašich zadání k ústní zkoušce (viz níže). Pro potvrzení vašeho bodového zisku ze samostatných prací se vás budu ptát i na způsob zvoleného řešení vybraných domácích úloh ze semestru a mohu jej chtít detailně objasnit.

Zadání k ústní zkoušce

Zadání k ústní zkoušce si studenti musí vyžádat - i v případě, že dosáhnete v písemném testu nadlimitního počtu bodů, předpokládám, že nemáte zájem o lepší známku, dokud si o ni explicitně neřeknete. Zadání rozesílám většinou elektronickou poštou, z vaší strany není vyžadována žádná písemná příprava (ale v případě, že po vás chci například nakreslit nějaké grafy, tak se příprava hodí), pouze se dohodneme na termínu, kdy mne navštívíte a pobavíme se o vašem způsobu řešení zadaných úloh.

Bodování

Možné bodové zisky uvádí následující tabulka.

  prezenční
studium
kombinované
studium
Vstupní test 5 bodů -
Domácí úkoly
20 bodů
20 bodů
Závěrečný test 60 bodů 32 bodů
Minimum ze závěrečného testu
30 bodů
16 bodů
Povinná zadání vypracovaná ke zkoušce - 24 bodů
Minimum z povinných zadání ke zkoušce - 12 bodů
Minimum pro postup na ústní 48 bodů
ze závěrečného testu
27 bodů
ze závěrečného testu a
19 bodů
z povinných zadání ke zkoušce
Zadání vypracovaná ke zkoušce 15 bodů 24 bodů
Celkem 100 bodů 100 bodů

Výsledná známka

Výsledná známka se určí podle počtu dosažených bodů. Mezní případy (+/- 1 bod) může zkoušející posoudit individuálně na základě celkové charakteristiky vašeho výkonu u zkoušky. Stupnice hodnocení zohledňuje změny ve Studijním a zkušebním řádu (zavedení způsobu hodnocení, jež je kompatibilní s ECTS) a vypadá takto:

Počet bodů Známka ECTS
90 až 100 výborně A
80 až 89 velmi dobře B
70 až 79 dobře C
60 až 69 uspokojivě D
50 až 59 dostatečně E
0 až 49 nedostatečně F

Termíny závěrečného testu z MA

Písemné testy proběhnou na konci semestru a začátkem zimního zkouškového období. Jejich termíny uvádíme níže.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že KOS (logicky) nedovolí studentům přihlášení na dva zkouškové termíny najednou, je přihlašování na závěrečný test řešeno jako přihlašování na samostatnou akci vypsanou v KOSu (ve webovém rozhraní je na to samostatné menu). Přihlášení je povinné. Vzhledem k tomu, že KOS dovoluje přihlásit se na libovolný počet akcí najednou, omezte prosím počet svých přihlášení na dvě a to nejméně jeden týden od sebe (oprava testů mi trvá v průměru týden). Pokud vám KOS nefunguje, respektive v KOSu nevidíte vypsané termíny testů, obraťte se prosím na příslušné pracovníky technické podpory na FD či na výpočetním centru ČVUT.

V KOSu jsou již vypsány termíny testů na období 26.1.2012 až 15.2.2012. Termíny testů a počty studentů jsou tyto:

DatumHodinaMístnostPočet
26.1.201210:00F30930
1.2.201214:00F30930
13.2.201217:00F11820 (kombi)
15.2.201214:00F30930
Celkem
110
Zapsaných studentů 30

Termíny zkoušek

Budou určeny individuálně podle počtu studentů aspirujících na ústní zkoušení.

Soubory

Školní rok: 2018/2019. Poslední změna obsahu: 18.01.2012 15:03:07. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.