přihlášení odhlášení
11MAG
uživatel: anonymní

[Přednášky v ZS 2014/2015
]

Studijní materiály, uvedené na této stránce, nenahrazují studium doporučené literatury. Jejich obsah nenahrazuje výklad na přednášce a cvičení.

K dispozici je vám i vývojová verze skripta k předmětu, ke stažení zde.

Přednášky

Téma: Název:
1.
6.10.2014

Organizační pokyny.
Typy algoritmů a jejich uplatnění. Teoretický základ algoritmizace.

PDF (slajdy)
PDF (poznámky)

Vzhledem k mé plánované nepřítomnosti se na této přednášce dohodneme také na tom, v jakém termínu si nahradíme přednášky a cvičení z 22.9. a 29.9.

2.
13.10.2014

Analýza algoritmů. Výpočetní složitost. NP-úplné úlohy.

PDF (slajdy)
PDF (poznámky)

3.+4.
3.11.2014

Prvočísla, Fermatova čísla, Mersennova čísla. Nejvyšší společný dělitel, Eukleidův algoritmus.Modulární aritmetika, Malá Fermatova věta. Modulární inverze, rozšířený Eukleidův algoritmus. Příklady aplikací modulární aritmetiky.

PDF + PDF (slajdy)
PDF + PDF (poznámky)

5.
10.11.2014

Čínská věta o zbytcích, RSA.

PDF (slajdy)
PDF (poznámky)

6.
24.11.2014

Numerická matematika. Numerická úloha, reprezentace čísel v počítači, absolutní a relativní chyba, podmíněnost úlohy.

PDF (slajdy)
PDF (poznámky)
PDF (doprovodný materiál ke knize M. Heathe, anglicky)

7.
1.12.2014

Kořeny nelineárních rovnic. Bisekce, metoda sečen, Newtonova metoda.

PDF (slajdy letos používám stále M. Heathe)
PDF (poznámky)
PDF (doprovodný materiál ke knize M. Heathe, anglicky)

8.
8.12.2014

Numerická integrace. Základní kvadraturní algoritmy.

PDF (slajdy letos používám stále M. Heathe)
PDF (poznámky)
PDF (doprovodný materiál ke knize M. Heathe, anglicky)

9.
15.12.2014

Interpolace a aproximace funkcí

PDF (slajdy)
PDF (poznámky)
PDF (doprovodný materiál ke knize M. Heathe, anglicky)

10.
5.1.2015

Náhodná čísla. Monte-Carlo metody.

PDF (slajdy)
PDF (poznámky)
PDF (doprovodný materiál ke knize M. Heathe, anglicky)

Školní rok: 2018/2019. Poslední změna obsahu: 08.12.2014 11:09:13. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.