přihlášení odhlášení
11MAG
uživatel: anonymní

[Program cvičení
]

Cvičení předmětu probíhají u počítačů v místnosti F311. Předpokládá se, že ovládáte nějaký vyšší programovací jazyk typu C, Java, Python či Matlab a že jste absolvovali základy programování (je to povinný předmět v prvním bloku studia).

Program cvičení předmětu je tento:

TýdenObsah
 1.
6.10.2014

Úvod. Opakování základních programátorských dovedností.

PDF s orientačním obsahem cvičení.
Stránky Dr. Fábery s obsahem cvičení předmětu 14UPRO, jenž pokrývá penzum nutné pro úspěšné absolvování předmětu, naleznete zde.

 2.
13.10.2014
Výpočetní složitost. NP-úplné úlohy.

PDF s orientačním obsahem cvičení.

 3.+4.
3.11.2014

Rozšířený Euklidův algoritmus. Modulární inverze.

PDF s orientačním obsahem cvičení.

 5.
10.11.2014

Čínská věta o zbytcích. Jednoduché substituční a transpoziční šifry. Hillova šifra.

PDF s orientačním obsahem cvičení.

 -
17.11.2014

V pondělí, kdy máme cvičení, je státní svátek, výuka proto odpadá.

Na stránkách budou zpřístupněny dva bonusové domácí úkoly: RSA a Miller-Rabinův test prvočíselnosti.

6.
24.11.2014

Průběžný test č. 1
Úvod do numerických výpočtů. Zdroje numerických chyb.

PDF s orientačním obsahem cvičení.

7.
1.12.2014

Kořeny nelineárních rovnic.

PDF s orientačním obsahem cvičení.

8.
8.12.2014

Průběžný test č. 2
Numerická integrace.

PDF s orientačním obsahem cvičení.

9.
15.12.2014

Interpolace a aproximace.

PDF s orientačním obsahem cvičení. 

10.
5.1.2014

Průběžný test č. 3
Náhodná čísla. Monte Carlo metody.

PDF s orientačním obsahem cvičení.

Školní rok: 2018/2019. Poslední změna obsahu: 24.11.2014 11:17:40. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.