přihlášení odhlášení
11MAG
uživatel: anonymní

[Podmínky zápočtu a výsledné hodnocení
]

Na cvičeních si napíšeme celkem 3 průběžné testy teoretických znalostí (tři teoretické otázky po 1 bodu, celkem 3 body, 15 minut). Účast na testech je povinná, náhradní termíny pouze po řádné předchozí omluvě z důvodu nemoci nebo studijních povinností. Testy jsou součástí hodnocení klasifikovaného zápočtu a jako takové je nelze v případě neúspěchu opravovat.

Na každém cvičení bude hodnoceno vypracování zadané praktické úlohy (s dopomocí cvičícího) maximálně jedním bodem.

Výsledná známka se určí podle počtu dosažených bodů, desetiny bodu se ořezávají (tedy 9,9 bodu je ekvivalentní 9 bodům a stále je to E). Mezní případy (+/- 1 bod) může ovšem zkoušející posoudit individuálně na základě celkové charakteristiky vašeho výkonu během semestru. Stupnice hodnocení je pro tento semestr následující:

Počet bodů Známka ECTS
18 až 20
výborněA
16 až 18
velmi dobřeB
14 až 16
dobřeC
12 až 14
uspokojivěD
10 až 12
dostatečněE
0 až 10nedostatečněF

Školní rok: 2018/2019. Poslední změna obsahu: 15.09.2014 16:42:36. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.