přihlášení odhlášení
11MSP
uživatel: anonymní

[Zkouška
]

Současný systém bodování zaručuje, že v případě získání nároku na zápočet můžete automaticky předmět absolvovat s klasifikací "dostatečně", případně i "uspokojivě". Ti z Vás, kdo během semestru nasbírali alespoň 25 bodů a stačí jim hodnocení, na které podle počtu bodů mají nárok (tedy E nebo D), se v takovém případě nemusí přihlašovat na zkoušku. Stačí se zastavit v den zkoušky - nejlépe mezi 11:00 a 12:30 - na katedře (podle nového názvosloví vlastně "v ústavu")  a někdo z vyučujících žadateli zkoušku zapíše.

Na zkouškové termíny by se tedy měli hlásit pouze ti studenti, kteří mají nárok na zápočet a chtějí lepší hodnocení (A, B, C). V takovém případě můžete zbylých 20 bodů získat u zkoušky.

Zkouška je písemná, její základ tvoří rozstřel, tvořený pěti otázkami na základní teoretické znalosti (10 minut, bez jakýchkoliv pomůcek, základní okruhy otázek vybíráme z témat, uvedených zde). Pokud získáte alespoň minimální mezní počet bodů z rozstřelu, postupujete k vlastní písemné zkoušce. Ta sestává ze tří příkladů (45 minut, povolen pouze sešit s vlastnoručně psanými poznámkami, nic jiného). 

Možné bodové zisky uvádí následující tabulka:

Ze semestru (body ze cvičení + závěrečný test) 30 bodů
Zkouška 20 bodů
- z toho rozstřel 5 bodů
- minimum z rozstřelu 3 body
- vlastní zkoušková písemka 15 bodů
Celkem 50 bodů

Výsledná známka se určí podle počtu dosažených bodů, desetiny bodu se ořezávají (tedy 29,9 bodu je ekvivalentní 29 bodům a stále je to E). Mezní případy (+/- 1 bod) může ovšem zkoušející posoudit individuálně na základě celkové charakteristiky vašeho výkonu u zkoušky. Stupnice hodnocení je pro tento semestr následující:

Počet bodů Známka ECTS
45 až 50 výborně A
40 až 44 velmi dobře B
35 až 39 dobře C
30 až 34 uspokojivě D
25 až 29 dostatečně E
0 až 24 nedostatečně F

 

Upozorňujeme, že oproti minulým rokům došlo k následující změně:
  • v druhé části zkoušky vám nepovolíme žádné jiné, než vaší rukou psané poznámky.

Termíny zkoušek z MSP

Předmět má dva různé kódy – 11MSP pro bakalářské studium v Praze a 611MSP v Děčíně . Zkouškové termíny vypisujeme v pravý čas v KOSu, zde najdete přehledovou tabulku. Pokud zjistíte nějaké rozdíly, věřte KOSu.

Termíny a počty studentů:

Datum Hodina Místnost Limit Poznámka
??.6.2018 ??:00 F309 ??  
??.6.2018 ??:00 F309 ??  
??.6.2018 ??:00 F309 ??  
Celkem míst v Praze v létě: ??  
Počet studentů v Praze: ?? (denní studium)

Jak vidíte z celkového součtu, vypsaných míst je zatím výrazně méně, než celkový počet studentů denního studia. Důvodem je naše zkušenost z minulých let, kdy se vzhledem k obtížnosti písemné zkoušky značná část studentů spokojila s hodnocením na základě bodů získaných během semestru, a vypsané termíny byly v podstatě neobsazené. Pokud zájem o zkoušku převýší kapacitu vypsaných termínů, jsme připraveni vypsat koncem června 2018 další. Ve zkouškovém období ZS 2018/2019 můžete v případě s dostatečným  předstihem deklarovaného zájmu počítat s jedním termínem, žádné další termíny už vypisovat nebudeme. Stejně tak nebudeme zkoušet v září 2018.

Soubory

  • msp_vzor.pdf

    Vzorové příklady na Laplaceovu a Z-transformaci. Podobné se mohou objevit ve zkouškové písemce.

  • temata_rozstrely.pdf

    Okruhy témat zkouškového rozstřelu

Školní rok: 2018/2019. Poslední změna obsahu: 26.02.2018 11:18:50. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.