přihlášení odhlášení
11MSP
uživatel: anonymní

[Literatura
]

K dispozici je neredigovaná hrubá verze budoucích skript, ke stažení jako PDF zde.

Literatura k dalšímu studiu:

[1]  DUŠEK, F. (1997) Úvod do používání MATLAB. Univerzita Pardubice, 56 str.
[2]  DUŠEK, F. (2001) Matlab a Simulink - úvod do používání. Univerzita Pardubice, 146 str.
[3]  KARBAN, P. (2006) Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, Brno, 224 str.
[4]  KUPKA, L. (2008) Matlab & Simulink -  studijní materiály pro předmět  Základy kybernetiky. Technická univerzita v Liberci, 224 str.
[5]

NAGY, I. - PROVINSKÝ, P. (2012) Úvod do Matlabu pro studenty ČVUT FD.
http://www.fd.cvut.cz/personal/nagyivan/PrpStat/Prp/MatIntro.pdf

[6]  MOLER, Cleve: Numerical Computing with MATLAB. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), 2004.
 http://www.mathworks.com/moler/
[7]  MOLER, Cleve: Experiments with. MathWorks Inc., 2011.
 http://www.mathworks.com/moler/

Školní rok: 2018/2019. Poslední změna obsahu: 23.02.2015 13:35:27. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.