přihlášení odhlášení
11MSP
uživatel: anonymní

[Přehled letošních úloh
]

Samostatné úkoly

Práci během semestru bychom Vám rádi zpestřili několika samostatnými úlohami, které budete řešit doma v průběhu týdne (jedním z důvodů snížení hodinových dotací v první etapě studia je i potřeba klást vyšší důraz na samostatnou přípravu a samostudium). Každý samostatný úkol se odevzdává elektronicky, po přihlášení vaším uživatelským jménem a heslem na vaší vlastní domovské stránce (tedy nikoliv zde). Úlohy odevzdáváte buď vyplněním výsledků do formuláře nebo zasláním PDF souboru s požadovanými údaji.

Zadání

Aby měli všichni rovné podmínky, zadání samostatných úkolů budeme na webu publikovat vždy v určitý den a hodinu, úlohy lze odevzdávat pouze do uvedeného data a hodiny. Pokud se při odevzdávání vyskytne chyba, zdokumentujte ji a záznam pošlete na kontaktní e-mail uvedený na stránce s odevzdáváním úloh.

Odevzdání

Pokud chcete vypracované řešení samostatného úkolu odevzdat, přesuňte se na svoji domovskou stránku.

Seznam úloh

Název úlohy Odevzdání od-do Aktivní?
 Početní - Parciální zlomky 1 22.03.2018 12:00 29.03.2018 12:00 neaktivní
 Početní - Parciální zlomky 2 22.03.2018 12:00 29.03.2018 12:00 neaktivní
 Početní - Stabilita a přenos spojitých systémů 12.04.2018 12:00 19.04.2018 12:00 neaktivní
 Početní - Stabilita a přenos diskrétních systémů 03.05.2018 12:00 10.05.2018 12:00 neaktivní

Soubory a prémiové úlohy

[pdf file]

msp-dp-2017-01.pdf

Cvičebnice první domácí přípravy

[pdf file]

msp-dp-2017-02.pdf

Cvičebnice druhé domácí přípravy

[pdf file]

msp-dp-2017-03.pdf

Cvičebnice třetí domácí přípravy

Školní rok: 2017/2018. Poslední změna obsahu: 21.03.2012 14:35:50. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.