přihlášení odhlášení
11MSP
uživatel: anonymní

[Informace pro studenty kombinovaného studia
]

Jak možná už víte od svých kolegyň a kolegů z vyšších ročníků, na rozdíl od studentů prezenční formy studia nepíší studenti kombinované formy žádné testy v průběhu semestru a nemusí řešit pravidelné týdenní úlohy. Pro úspěšné absolvování zkoušky musí studenti kombinované formy studia – tak, jako i prezenční studenti, kteří se rozhodnou pro zkoušku – zvládnout úvodní krátký rozstřel. Zbytek zkoušky pro ně potom spočívá v řešení 6 příkladů, tří na spojité systémy a tří na diskrétní systémy.

Ukízkové sady příkladů se v pravý okamžik objeví na této stránce dole. Poznámky k přednáškám naleznete na stránkách přednášek pro Prahu.

Okruhy témat, z nichž vybíráme otázky k rozstřelu, jsou uvedeny zde.

Vzhledem k nízkému počtu studentů kombinované formy studia v Děčíně nabízíme možnost ústní zkoušky jak v Děčíně, tak i v Praze.

Bodové hodnocení

Předběžný návrh vypadá takto:

Možné bodové zisky uvádí následující tabulka:

Test z teorie

10 bodů
- minimum z testu 6 bodů
Početní příklady 20 bodů
- z toho spojité systémy
10 bodů
- z toho diskrétní systémy
10 bodů
Celkem 30 bodů

Výsledná známka se určí podle počtu dosažených bodů, desetiny bodu se ořezávají (tedy 29,9 bodu je ekvivalentní 29 bodům a stále je to E). Mezní případy (+/- 1 bod) může ovšem zkoušející posoudit individuálně na základě celkové charakteristiky vašeho výkonu u zkoušky. Stupnice hodnocení je pro tento semestr následující:

Počet bodů Známka ECTS
27 až 30 výborně A
24 až 26 velmi dobře B
21 až 23 dobře C
18 až 20 uspokojivě D
15 až 17 dostatečně E
0 až 14 nedostatečně F

Školní rok: 2018/2019. Poslední změna obsahu: 31.03.2017 01:10:18. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.