přihlášení odhlášení
11MSP
uživatel: anonymní

[Informace pro studenty kombinovaného studia
]
Jak možná už víte od svých kolegyň a kolegů z vyšších ročníků, na rozdíl od studentů prezenční formy studia nepíší studenti kombinované formy žádné testy v průběhu semestru a nemusí řešit pravidelné týdenní úlohy. Pro úspěšné absolvování zkoušky musí studenti kombinované formy studia – tak, jako i prezenční studenti, kteří se rozhodnou pro zkoušku – zvládnout úvodní krátký rozstřel. Zbytek zkoušky pro ně potom spočívá v obhajobě způsobu řešení sady pěti příkladů na spojité systémy a pěti příkladů na diskrétní systémy, kterou si v klidu předpočítali doma.

Sady příkladů se v pravý okamžik objeví na této stránce dole. Poznámky k přednáškám naleznete na stránkách přednášek pro Děčín.

Okruhy témat, z nichž vybíráme otázky k rozstřelu, jsou uvedeny zde.

Vzhledem k nízkému počtu studentů kombinované formy studia v Děčíně nabízíme možnost ústní zkoušky jak v Děčíně, tak i v Praze.

Bodové hodnocení

Předběžný návrh vypadá takto:

Možné bodové zisky uvádí následující tabulka:

Test z teorie

10 bodů
- minimum z testu 6 bodů
Samostatně řešené příklady
40 bodů
- z toho spojité systémy
20 bodů
- z toho diskrétní systémy
20 bodů
Celkem 50 bodů

Výsledná známka se určí podle počtu dosažených bodů, desetiny bodu se ořezávají (tedy 29,9 bodu je ekvivalentní 29 bodům a stále je to E). Mezní případy (+/- 1 bod) může ovšem zkoušející posoudit individuálně na základě celkové charakteristiky vašeho výkonu u zkoušky. Stupnice hodnocení je pro tento semestr následující:

Počet bodů Známka ECTS
45 až 50
výborně A
40 až 44
velmi dobře B
35 až 39
dobře C
30 až 34
uspokojivě D
25 až 29
dostatečně E
0 až 24 nedostatečně F

Soubory

Školní rok: 2016/2017. Poslední změna obsahu: 04.06.2014 15:17:19. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.