přihlášení odhlášení
17TEDL
uživatel: anonymní

[Závěrečný test znalostí
]

Závěrečný test budou studenti vyplňovat on-line přes webovou aplikaci Webtest v počítačové učebně ve stanoveném termínu.

Řádný termín předpokládáme v zápočtovém týdnu ve čtvrtek 24. května 2018. Časy pro přihlášení ke klasifikovanému zápočtu budou vypsány v aplikaci KOS, je třeba se přihlašovat.

Opravný termín bude vypsán následně podle skutečné potřeby.

Úspěšné složení závěrečného testu znalostí je nezbytnou podmínkou pro udělení zápočtu.

Klasifikované zápočty budou v případě úspěšného složení testu a splnění všech podmínek absolvence předmětu udělovány ihned.

Školní rok: 2017/2018. Poslední změna obsahu: 19.02.2018 12:58:20. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.