přihlášení odhlášení
17TEDL
uživatel: anonymní

[Cvičení LS 2016/2017
]

Cvičení z předmětu Technologie dopravy a logistika probíhají jednou za 14 dní.

Témata cvičení:

Pořadí Téma

1.

Datové podklady, přepravní vztahy [příklady: zadání a řešení]
2. Dopravní modelování, linky [příklady: zadání a řešení, prezentace]
3. Typy jízdních řádů, tvorba JŘ [příklady: zadáníprezentace, návod k síťové grafice]
4.

Vazby v JŘ, oběhy vozidel [příklady: prezentace]

5. Letecká doprava [příklady: řešení]
6.

Nákladní přeprava [příklady: zadání a řešení, prezentace]

Rozvrh cvičení v Praze:

Pořadí

pro kruhy

liché úterý
1-39 (9:45)
1-40 (13:15)
A344
lichá středa
1-33 (13:15)
1-36 (15:00)
1-32 (16:45)
A343
sudé úterý
1-37 (9:45)
1-38 (11:30)
1-35 (13:15)
A344
sudá středa
1-34 (11:30)
1-30 (13:15)
1-31 (15:00)
A343
1. 28.2.
Ing. Michl
1.3.
Ing. Michl
7.3.
Ing. Kříž
22.2.
Ing. Michl
2. 14.3.
Ing. Michl
15.3.
Ing. Michl
21.3.
Ing. Michl
8.3.
Ing. Kříž
3. 28.3.
dr. Pospíšil
29.3.
dr. Drábek /
dr. Pospíšil
4.4.
dr. Pospíšil
22.3.
Ing. Michl
4. 11.4.
dr. Drábek
12.4.
dr. Drábek
18.4.
Ing. Michl
5.4.
Ing. Michl
5. 25.4.
Ing. Michl
26.4.
Ing. Michl
2.5. *
rektorský den

19.4.
dr. Drábek /
dr. Pospíšil/
Ing. Michl

6. 9.5.
dr. Drábek
10.5.
dr. Drábek
16.5.
Ing. Michl
3.5.
Ing. Michl

* cvičení se nekoná, studenti mohou příslušné cvičení podle možností navštívit s jinou studijní skupinou, docházka se započítává

Zpracování rozvrhu bez záruky, konzultujte oficiální rozvrh.

Rozvrh cvičení příslušné skupiny je pro všechny studenty závazný. Pokud se ze závažných důvodů nedohodneme jinak, není „rozvrhový turismus“ tolerován. V souladu s časovým plánem akademického roku (státní svátky, děkanské a rektorské dny) jsou termíny jednotlivých cvičení pro každou skupinu výše upřesněny.

V případě jednotlivé absence lze v první řadě výjimečně nahradit příslušné cvičení s jinou skupinou. V případě dlouhodobé nemoci, kdy nebudete schopni dodržet počet účastí na cvičeních, kontaktujte neprodleně po uschopnění cvičícího k dořešení individuálního postupu. Zpětné omlouvání absencí nebude tolerováno.

Aktivní účast na cvičeních je nezbytnou podmínkou pro udělení zápočtu.

 

 

Soubory

Školní rok: 2017/2018. Poslední změna obsahu: 13.02.2018 16:17:42. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.