přihlášení odhlášení
17TDL
uživatel: anonymní

[Podmínky absolvence
]

Podmínky k získání klasifikovaného zápočtu (resp. zápočtu a složení zkoušky u studentů opakujících předmět 17TDL/17TDLK) – podmínky jsou jednotné pro studenty v Praze i v Děčíně:

Student je hodnocen průběžně během semestru, na cvičeních, v testech a hodnocením semestrální práce. Kromě přednášek a cvičení jsou dalším komunikačním prostředkem webové stránky předmětu:

https://zolotarev.fd.cvut.cz/tedl

Do neveřejné části stránek se studenti přihlašují pomocí stejných přihlašovacích údajů, jaké používají u ostatních služeb na ČVUT (KOS, Webmail atd.)

Pro usnadnění komunikace studenta s týmem vyučujících je zřízen jednotný kontaktní e-mail: technologie@fd.cvut.cz , který prosím používejte přednostně před osobní schránkou jednotlivých vyučujících ve všech otázkách k předmětu – ať už se týkají docházky, semestrálky nebo absolvence.

Podmínky vyhodnocení zápočtu a známky za předmět jsou různé pro

V případě zápočtu i zkoušky postačují vědomosti v rozsahu přednášek a cvičení.

  • Ing. Michal Drábek, Ph.D.
  • Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  • Ing. Zdeněk Michl
  • Ing. Milan Kříž
  • Ing. Vít Janoš, Ph.D.

technologie@fd.cvut.cz, Praha 20.2.2017

Školní rok: 2017/2018. Poslední změna obsahu: 21.02.2017 17:07:14. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.