přihlášení odhlášení
17TEDL
uživatel: anonymní

[Závěrečný test znalostí]

Závěrečný test budou studenti vyplňovat on-line přes webovou aplikaci Webtest v počítačové učebně ve stanoveném termínu.

Řádný termín předpokládáme v prvním týdnu zkouškového období, v pondělí 25. května 2020. Časy pro přihlášení ke klasifikovanému zápočtu budou vypsány v aplikaci KOS, je třeba se přihlašovat.

Opravný termín bude vypsán následně podle skutečné potřeby.

Úspěšné složení závěrečného testu znalostí je nezbytnou podmínkou pro udělení zápočtu.

Klasifikované zápočty budou v případě úspěšného složení testu a splnění všech podmínek absolvence předmětu udělovány ihned.

Školní rok: 2019/2020. Poslední změna obsahu: 16.02.2020 13:57:05. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.