přihlášení odhlášení
17TEDL
uživatel: anonymní

[Cvičení 2020]

Cvičení z předmětu Technologie dopravy a logistika probíhají jednou za 14 dní, v místnosti A349 (pondělí a středa), resp. A345 (čtvrtek).

Časový plán cvičení je uveden níže. Ve vyhlášených termínech proběhne zápočtový test a zápis známek.

Rozvrh a témata cvičení v Praze:

den
 
sudé pondělí sudá středa sudý čtvrtek liché pondělí lichá středa lichý čtvrtek
místnost A349 A349 A345 A349 A349 A345
kruh a čas / téma 1-30 11.30 1-34 11.30 1-38 13.15 1-39 15.00 1-36 13.15 1-35 11.30 1-31 11.30 1-33 13.15 1-37 15.00 1-32 16.45
 
0. seminář k semestrální práci (v čase první přednášky)
Datové podklady, přepravní vztahy [příklady: zadání a řešení]
18.2. v B 005 v čase 1. přednášky * Kříž
1. Dopravní modelování, linky [příklady: zadání a řešení, prezentace] 2.3.
Kříž
19.2.
Drábek
20.2.
Kříž
24.2.
Kříž
26.2.
Kříž
27.2.
Kříž
2. Typy jízdních řádů, tvorba JŘ [příklady: zadání, prezentace, návod k síťové grafice] 16.3.
Vávra
4.3.
Vávra
5.3.
Vávra
9.3.
Drábek
11.3.
Vávra
12.3.
Vávra
3. Vazby v JŘ, oběhy vozidel [příklady: prezentace] 30.3.
Vávra
18.3.
Drábek
19.3.
Vávra
23.3.
Vávra
25.3.
Vávra
26.3.
Vávra
4. Letecká doprava [příklady: řešení] 27.4.
Drábek
1.4.
Michl
2.4.
Drábek
20.4.
Drábek
22.4.
Drábek
23.4.
Michl
5. Nákladní přeprava [příklady: zadání a řešení, prezentace] 11.5.
Michl
29.4.
Kříž/ Vávra
14.5.
Kříž
4.5.
Michl
6.5.
Kříž
7.5.
Michl

Zpracování rozvrhu bez záruky, konzultujte oficiální rozvrh.

* docházka se neeviduje a počítá se za 2 body

Rozvrh cvičení příslušné skupiny je pro všechny studenty závazný. Pokud se ze závažných důvodů nedohodneme jinak, není „rozvrhový turismus“ tolerován. V souladu s časovým plánem akademického roku (státní svátky, děkanské a rektorské dny) jsou termíny jednotlivých cvičení pro každou skupinu výše upřesněny.

V případě jednotlivé absence lze v první řadě výjimečně nahradit příslušné cvičení s jinou skupinou. V případě dlouhodobé nemoci, kdy nebudete schopni dodržet počet účastí na cvičeních, kontaktujte neprodleně po uschopnění cvičícího k dořešení individuálního postupu. Zpětné omlouvání absencí nebude tolerováno.

Aktivní účast na cvičeních je nezbytnou podmínkou pro udělení zápočtu.

Školní rok: 2019/2020. Poslední změna obsahu: 19.02.2020 14:22:58. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.