přihlášení odhlášení
17TEDL
uživatel: anonymní

[Cvičení 2019]

Cvičení z předmětu Technologie dopravy a logistika probíhají jednou za 14 dní, v místnosti B304 (středa), resp. K410 (čtvrtek).

Časový plán cvičení je uveden níže. Ve vyhlášených termínech proběhne zápočtový test a zápis známek.

Témata cvičení:

Pořadí Téma

0.

seminář k semestrální práci
Datové podklady, přepravní vztahy [příklady: zadání a řešení]

1. Dopravní modelování, linky [příklady: zadání a řešení, prezentace]
2. Typy jízdních řádů, tvorba JŘ [příklady: zadáníprezentace, návod k síťové grafice]
3.

Vazby v JŘ, oběhy vozidel [příklady: prezentace]

4.

Letecká doprava [příklady: řešení]

5.

Nákladní přeprava [příklady: zadání a řešení, prezentace]

Rozvrh cvičení v Praze:

Pořadí

pro kruhy

lichá středa

B304

1-32 13.15
1-30 15.00
1-34 16.45

lichý čtvrtek

K410

1-38 11.30
1-39 13.15

sudá středa

B304

1-33 13.15
1-31 15.00
1-35 16.45

sudý čtvrtek

K410

1-37 11.30
1-36 13.15

0. 19.2. v A 136 v čase přednášek * Ing. Kříž
1. 13.3.
dr. Drábek
28.2.
Ing. Michl
20.2.
dr. Drábek
21.2.
Ing. Michl
2. 27.3.
dr. Pospíšil
14.3.
Ing. Michl
6.3.
Ing. Michl
7.3.
Ing. Michl
3. 10.4.
dr. Pospíšil
28.3.
dr. Pospíšil
20.3.
dr. Pospíšil
21.3.
dr. Pospíšil
4. 24.4.
dr. Drábek
11.4.
Ing. Michl
3.4.
dr. Drábek
4.4.
Ing. Michl
5. 22.5.
dr. Drábek
25.4.
Ing. Michl
17.4.
dr. Drábek
18.4.
Ing. Michl

Zpracování rozvrhu bez záruky, konzultujte oficiální rozvrh.

* docházka se neeviduje a počítá se za 2 body

Rozvrh cvičení příslušné skupiny je pro všechny studenty závazný. Pokud se ze závažných důvodů nedohodneme jinak, není „rozvrhový turismus“ tolerován. V souladu s časovým plánem akademického roku (státní svátky, děkanské a rektorské dny) jsou termíny jednotlivých cvičení pro každou skupinu výše upřesněny.

V případě jednotlivé absence lze v první řadě výjimečně nahradit příslušné cvičení s jinou skupinou. V případě dlouhodobé nemoci, kdy nebudete schopni dodržet počet účastí na cvičeních, kontaktujte neprodleně po uschopnění cvičícího k dořešení individuálního postupu. Zpětné omlouvání absencí nebude tolerováno.

Aktivní účast na cvičeních je nezbytnou podmínkou pro udělení zápočtu.

 

 

Soubory

Školní rok: 2019/2020. Poslední změna obsahu: 18.04.2019 16:03:24. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.