přihlášení odhlášení
11*
uživatel: anonymní

[Seznam předmětů]
 • 11DOPM (Dopravní plánování a modelování)
 • 11DSIM (Dopravní simulace / Traffic Simulation)
 • 11EMOe (Electromagnetic Field and Optics)
 • 11FY1o (Fyzika 1 na druhý zápis)
 • 11FY2 (Fyzika 2 / EMO / ELMO)
 • 11FY2o (Fyzika 2 na druhý zápis)
 • 11FYZ (Fyzika)
 • 11FYZe (Physics)
 • 11LACV (Lineární algebra - cvičení)
 • 11MAG (Matematické algoritmy)
 • 11MAI (Mathematical tools for ITS)
 • 11MAMY (Matematické metody)
 • 11MSAP (Modelování systémů a procesů)
 • 11MSP (Modelování systémů a procesů)
 • 11MZD (Měření a zpracování dat v dopravě)
 • 11PT (Pravděpodobnost)
 • 11SIS (Statistika)
 • 11SNI (System Analysis and Design of ITS)
 • 11SSF (Středoškolská fyzika)
 • 11STS (Stochastické systémy)
 • 11Y1TG (Teorie grafů)
 • 17PDO (Projektování dopravní obslužnosti)
 • 17TDLK (Technologie dopravy a logistika (kombinované studium))
 • 17TEDL (Technologie dopravy a logistika)
 • 20SK (Signály a kódy)
 • 20SK-E (Signals and Codes)
 • K611ALG (Algoritmy a numerické metody)
 • K611KZK (Kódování a základy kryptologie)
 • K611MA (Matematické algoritmy)
 • K611MAK (Matematické algoritmy (kombinované studium))

Školní rok: 2023/2024. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.