přihlášení odhlášení
11DOPM
uživatel: anonymní

[Dopravní plánování a modelování]

Anotace

Postup při tvorbě dopravních modelů. Nástroje dopravního plánování. Popis jednotlivých kroků a nástrojů čtyřstupňového modelu (generování a distribuce cest, modální volba, přidělení na síť). Mobilita a dostupnost v území, infrastrukturální projekty. Nové trendy v dopravním plánování. Chytrá města (smart cities).

Cíle předmětu

Seznámení s principy dopravního plánování, zejména se zaměřením na čtyřstupňový model. Vysvětlit, jak se vytváří dopravní modely a jaké jsou jednotlivé fáze návrhu. Získání zkušeností při tvorbě modelu na praktickém projektu. Model je vnímán jako nástroj pro růst měst. Cílem musí být budování tzv. chytrých měst.

Kontaktní informace

Tento předmět vyučují Ondřej Přibyl a Milan Kříž, informace k předmětu na stráknách fakulty naleznete zde: https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/predmet-detail.html?kod=11DOPM

 

 

Školní rok: 2023/2024. Poslední změna obsahu: 17.10.2016 11:37:22. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.