přihlášení odhlášení
11FY2
uživatel: anonymní

[ELMO / EMO / EMOP]

Zápočet z ELMO, EMO, EMOP je nutno ve školním roce 2022/23 získat do 30. 6. 2023
Po 30. 6. 2023 již nelze získat zápočet.

Informace ke zkoušce z Elektromagnetismu a optiky 

Zkouška se skládá ze dvou částí:
1. Písemná část zkoušky v trvání 1 hodiny se skládá ze 4 příkladů po 2 bodech. Písemnou část zkoušky nemusejí skládat studenti, kteří z písemky ze seminárního cvičení či ze zápočtového testu ve výpočtovém cvičení druhého zápisu dosáhli 5/8 bodů a více.
2. Ústní zkouška. Ústní zkoušku budou skládat ti studenti, kteří dosáhnou z písemné části zkoušky 5 bodů a více. Dále studenti, kteří nemusejí skládat písemnou část zkoušky.
V případě neúspěchu u ústní části zkoušky, student na dalším termínu již nemusí absolvovat její písemnou část.

Pro laboratorní cvičení platí vše, co je uvedeno v sekci Laboratorní cvičení.

Studenti s druhým zapsáním předmětu najdou všechny informace v sekci Druhé zapsání.

Více informací na 1. přednášce 22.2.2023

 

 

Soubory

Školní rok: 2022/2023. Poslední změna obsahu: 16.02.2023 08:49:13. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.