přihlášení odhlášení
11MSP
uživatel: anonymní

[Novinky]
Náhradní testy ze semestru komplet
[ 22.05.2018 14:49 / Jan Přikryl ]
Náhradní testy z Matlabu, Simulinku a případně i z příprav si můžete napsat 6.6.2018 a 20.6.2018 vždy od 14:00 v počítačové učebně K107b. Pro přihlášení na termín je v KOSu vypsána zvláštní akce.
Náhradní testy 1.+2.+3. příprava
[ 11.05.2018 16:29 / Jan Přikryl ]
Další termín náhradních testů všech příprav (nikoliv Matlab a Simulink) bude 29.5.2018 od 13:00 v místnosti F309 společně s opravnými zápočty. Na náhradní testy je vypsána zvláštní akce v KOSu.
Náhradní testy Matlab / 1. příprava
[ 12.04.2018 18:40 / Jan Přikryl ]
Náhradní termín pro test z Matlabu a první domácí přípravy je 20.4.2018 v 9:00 v místnosti K107b. Na termín se přihlaste v KOSu, menu Akce.

[Modelování systémů a procesů
]

Anotace

Předmět podává přehled matematických metod a algoritmů, které vytvářejí základní nářadí používané v analýze systémů. Metody a algoritmy jsou zařazeny do kontextu obecně užívaných pojmů v této oblasti. Matematický aparát umožňuje modelovat základní stavební bloky, které slouží k výstavbě hierarchicky vyšších systémů. Pro řešení diferenciálních a diferenčních rovnic je zdůrazněna role Laplaceovy transformace a Z-transformace. Ve cvičeních získají studenti  znalosti použití standardního počítačového prostředí pro zpracování a simulaci signálů a systémů (Matlab-Simulink).

Program předmětu

Týden Téma
1. Systém a podsystém, vnější a vnitřní popis systému, spojitý a diskrétní systém, matematika jako nástroj, příklady formulace diferenčních a diferenciálních rovnic
2. Lineární a nelineární systém, stacionární a nestacionární systém, kauzalita, příklady
3. Vnější popis systému, lineární časově invariantní systém, vztah vstup/výstup, jednotkový impuls, impulsní odezva, konvoluce, konvoluční suma a integrál
4. Vnitřní popis systému, kanonický tvar stavových rovnic, bloková reprezentace stavového popisu spojitého a diskrétního systému, vztah stavového popisu spojitého a diskrétního systému, příklady
5. Laplaceova transformace, vlastnosti a tabulky Laplaceovy transformace
6. Zpětná Laplaceova transformace, příklady řešení nehomogenních diferenciálních rovnic, stabilita řešení
7. Přenosová funkce spojitého systému, impulsní a přechodová odezva, stavový popis a přenosová funkce
8. Stabilita spojitého systému, spojování subsystémů a vazby mezi systémy
9. Z-transformace, vlastnosti a tabulky z-transformace
10. Zpětná z-transformace, příklady řešení nehomogenních diferenčních rovnic, stabilita řešení
11. Přenosová funkce diskrétního systému, impulsní a přechodová odezva, stavový popis a přenosová funkce
12. Stabilita diskrétního systému, kritéria stability
13. Diskretizace spojitých modelů, vzorkování spojitých signálů a rekonstrukce
14. Rezerva: Metody numerické integrace diferenciálních rovnic

Školní rok: 2017/2018. Poslední změna obsahu: 15.02.2015 16:07:52. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.