přihlášení odhlášení
11MSP
uživatel: anonymní

[Modelování systémů a procesů]

Informace k distanční výuce

Aktualizace: I v LS 2020/2021 přednášíme a cvičíme distančně, věnujte prosím zvýšenou pozornost informacím v e-mailech. Web momentálně aktualizujeme pro nadcházející semestr a informace, zde uváděné, nemusí být aktuální. 

Předmět je i v letním semestru školního roku 2020/2021 vyučován až do případného odvolání distančně. Přednášky i cvičení jsou nahrávané, průběžně vytváříme i další výukové materiály ve formě krátkých videí a úloh na procvičení látky v Matlab Grader. Naše momentální představa o průběhu výuky je tato: 

MS Teams a Matlab Grader 

 • Zkontrolujte si, že jste členy týmu Predmet-B202-11MSP
 • V týmových kanálech sice můžete klást dotazy, ale diskuse v nich je značně nepřehledná, budeme proto MS Teams používat primárně pro rozesílání oznámení a pro on-line schůzky (konferenční hovory s případným sdílením obrazovky). 
 • Zkontrolujte si také, že jste zaregistrováni jako studenti na portálu Matlab Grader firmy MathWorks (pokud jste si instalovali studentský Matlab, tak patrně už ano, jinak navštivte https://grader.mathworks.com/ a pokračujte přes Sign Up; nezapomeňte se zaregistrovat svou univerzitní e-mailovou adresou). 

Přednášky 

 • Přednášky v Teams probíhají pravidelně každou středu od 11:30 do 13:00. Jsou nahrávány a záznam je dostupný včetně poznámek psaných na virtuální tabuli (jako pdf). Odkazy naleznete jednak ve složce Files v Teams a pak i na této webové stránce v části Přednášky. Tam naleznete i původní videa prof. Vlčka s titulky,  
 • Pokud o to bude zájem, je další diskusi možno vést na chatu předmětu, přístupném po přihlášení studenta na https://zolotarev.fd.cvut.cz/msp – na rozdíl od MS Teams je ze možné pohodlně vyhledávat v již existujících tématech a vkládat i matematické výrazy. 

Cvičení 

 • Výukové podklady pro samostudium cvičení (komentovaná videa s kombinací slajdy/screencast) připravuje dr. Kárná. (LK zde prosím o kontrolu)
 • Podklady budou zveřejněny vždy nejpozději po středeční přednášce, studenti si je před cvičením samostatně nastudují. Odkazy na videa najdete na tomto serveru v sekci Cvičení.
 • Každé úterý od 11:30 do 13:00 a každý čtvrtek od 9:45 do 11:15 bude v MS Teams na kanálu Cvičení týmu Predmet-B202-11MSP probíhat schůzka vedená kolegyní Kárnou.
 • Doporučujeme studentům s pomalejším počítačem a/nebo horším internetovým připojením  již před začátkem schůzky spustit Matlab/Simulink.
 • Záznam schůzky naleznete v sekci Soubory kanálu Cvičení
 • Jádrem schůzky bude on-line cvičení v délce 45-60 minut. Zbývající čas bude určen pro dotazy studentů ke cvičením a pro samostatnou práci studentů s možností okamžité konzultace.
 • Studenti si předem prostudují materiály určené pro dané cvičení. Nejasnosti a obtížnější partie, se kterými budou studenti potřebovat pomoci, budou na schůzce vysvětleny (pochopitelně pokud se někdo zeptá).
 • Cvičení v úterý a ve čtvrtek budou mít stejný obsah, studenti mohou navštěvovat libovolné z nich, podle možností jejich rozvrhu.
 • Další diskusi je opět možno vést na chatu předmětu, přístupném po přihlášení studenta na https://zolotarev.fd.cvut.cz/msp. 

Podklady pro samostatné početní procvičování 

Podklady pro samostatné procvičování Matlabu a Simulinku 

 • Budou po konzultaci s dr. Kárnou k dispozici v aplikaci Matlab Grader na https://grader.mathworks.com/ 
 • Připravuje a konzultuje dr. Přikryl  

Anotace

Předmět podává přehled matematických metod a algoritmů, které vytvářejí základní nářadí používané v analýze systémů. Metody a algoritmy jsou zařazeny do kontextu obecně užívaných pojmů v této oblasti. Matematický aparát umožňuje modelovat základní stavební bloky, které slouží k výstavbě hierarchicky vyšších systémů. Pro řešení diferenciálních a diferenčních rovnic je zdůrazněna role Laplaceovy transformace a Z-transformace. Ve cvičeních získají studenti  znalosti použití standardního počítačového prostředí pro zpracování a simulaci signálů a systémů (Matlab-Simulink).

Program předmětu

Týden Téma
1. Systém a podsystém, vnější a vnitřní popis systému, spojitý a diskrétní systém, matematika jako nástroj, příklady formulace diferenčních a diferenciálních rovnic
2. Lineární a nelineární systém, stacionární a nestacionární systém, kauzalita, příklady
3. Vnější popis systému, lineární časově invariantní systém, vztah vstup/výstup, jednotkový impuls, impulsní odezva, konvoluce, konvoluční suma a integrál
4. Vnitřní popis systému, kanonický tvar stavových rovnic, bloková reprezentace stavového popisu spojitého a diskrétního systému, vztah stavového popisu spojitého a diskrétního systému, příklady
5. Laplaceova transformace, vlastnosti a tabulky Laplaceovy transformace
6. Zpětná Laplaceova transformace, příklady řešení nehomogenních diferenciálních rovnic, stabilita řešení
7. Přenosová funkce spojitého systému, impulsní a přechodová odezva, stavový popis a přenosová funkce
8. Stabilita spojitého systému, spojování subsystémů a vazby mezi systémy
9. Z-transformace, vlastnosti a tabulky z-transformace
10. Zpětná z-transformace, příklady řešení nehomogenních diferenčních rovnic, stabilita řešení
11. Přenosová funkce diskrétního systému, impulsní a přechodová odezva, stavový popis a přenosová funkce
12. Stabilita diskrétního systému, kritéria stability
13. Diskretizace spojitých modelů, vzorkování spojitých signálů a rekonstrukce
14. Rezerva: Metody numerické integrace diferenciálních rovnic

Školní rok: 2020/2021. Poslední změna obsahu: 16.02.2021 18:08:49. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.