přihlášení odhlášení
11MSP
uživatel: anonymní

[Modelování systémů a procesů]

Informace k distanční výuce

Aktualizace k 22.6.2020: Instrukce k průběžnému testu naleznete na https://zolotarev.fd.cvut.cz/chat/d/84-instrukce-k-distancnim-testum.

Aktualizace k 3.6.2020: Instrukce k testu z Matlabu a Simulinku naleznete na https://zolotarev.fd.cvut.cz/chat/d/84-instrukce-k-distancnim-testum.

Aktualizace k 25.5.2020: Dva vzorové příklady na test Matlab+Simulink naleznete na https://zolotarev.fd.cvut.cz/chat/d/81-ukazkovy-matlab-simulink-test. Připomínáme, že v prostředí Matlab Grader máte k dispozici příklady na procvičení vašich dovedností v Matlabu.

Aktualizace k 18.5.2020: Aktualizovaný plán zakončení předmětu naleznete na https://zolotarev.fd.cvut.cz/chat/d/77-plan-zakonceni-predmetu-11msp.

Předmět je od 23.3. do odvolání vyučován distančně. K přednáškám a cvičením vytváříme průběžně výukové materiály ve formě krátkých videí a úloh na procvičení látky v Matlab Grader. Naše momentální představa o průběhu výuky je tato: 

MS Teams a Matlab Grader 

 • Zkontrolujte si, že jste členy týmu Predmet-B192-11MSP 
 • V týmových kanálech sice můžete klást dotazy, ale diskuse v nich je značně nepřehledná, budeme proto MS Teams používat primárně pro rozesílání oznámení a pro on-line schůzky (konferenční hovory s případným sdílením obrazovky). 
 • Zkontrolujte si také, že jste zaregistrováni jako studenti na portálu Matlab Grader firmy MathWorks (pokud jste si instalovali studentský Matlab, tak patrně už ano, jinak navštivte https://grader.mathworks.com/ a pokračujte přes Sign Up; nezapomeňte se zaregistrovat svou univerzitní e-mailovou adresou). 

Přednášky 

 • Místo videopřednášek máte k dispozici ke každému tématu (a) původní videa prof. Vlčka s titulky, (b) komentované slajdy od dr. Kováře, vše ke stažení z tohoto webu přes odkazy u dané přednášky. 
 • Samostatně se podíváte na videa a přečtete si doprovodné texty. 
 • Každé úterý od 13:15 cca do 15:00 bude v MS Teams na kanálu týmu Predmet-B192-11MSP probíhat on-line schůzka s kolegou Kovářem, jenž bude odpovídat primárně na dotazy k přednáškám.
 • Další diskusi je možno vést na chatu předmětu, přístupném po přihlášení studenta na https://zolotarev.fd.cvut.cz/msp – na rozdíl od MS Teams je ze možné pohodlně vyhledávat v již existujících tématech a vkládat i matematické výrazy. 

Cvičení 

 • Výukové podklady pro samostudium cvičení (komentovaná videa s kombinací slajdy/screencast) připravuje dr. Kárná. 
 • Podklady budou zveřejněny vždy nejpozději po úterní přednášce, studenti si je samostatně nastudují. Odkazy na videa najdete na tomto serveru v sekci Cvičení.
 • Každý čtvrtek od 10:00 do 12:00 bude v MS Teams na kanálu Cvičení týmu Predmet-B192-11MSP probíhat on-line cvičení vedené kolegyní Kárnou. Doporučujeme studentům s pomalejším počítačem a/nebo horším internetovým připojením spustit Matlab/Simulink již před začátkem cvičení. Záznam cvičení bude v sekci Soubory kanálu Cvičení.
 • Každé pondělí od 14:00 bude na tomtéž kanálu probíhat schůzka, na níž bude přítomna kolegyně Kárná a bude odpovídat na dotazy ke cvičením. Schůzka bude ukončena, když studentům dojdou dotazy.
 • Další diskusi je opět možno vést na chatu předmětu, přístupném po přihlášení studenta na https://zolotarev.fd.cvut.cz/msp. 

Podklady pro samostatné početní procvičování 

 • Bude připravovat a konzultovat dr. Honců.

Podklady pro samostatné procvičování Matlabu a Simulinku 

 • Budou po konzultaci s dr. Kárnou k dispozici v aplikaci Matlab Grader na https://grader.mathworks.com/ 
 • Připravuje a konzultuje dr. Přikryl  

Anotace

Předmět podává přehled matematických metod a algoritmů, které vytvářejí základní nářadí používané v analýze systémů. Metody a algoritmy jsou zařazeny do kontextu obecně užívaných pojmů v této oblasti. Matematický aparát umožňuje modelovat základní stavební bloky, které slouží k výstavbě hierarchicky vyšších systémů. Pro řešení diferenciálních a diferenčních rovnic je zdůrazněna role Laplaceovy transformace a Z-transformace. Ve cvičeních získají studenti  znalosti použití standardního počítačového prostředí pro zpracování a simulaci signálů a systémů (Matlab-Simulink).

Program předmětu

Týden Téma
1. Systém a podsystém, vnější a vnitřní popis systému, spojitý a diskrétní systém, matematika jako nástroj, příklady formulace diferenčních a diferenciálních rovnic
2. Lineární a nelineární systém, stacionární a nestacionární systém, kauzalita, příklady
3. Vnější popis systému, lineární časově invariantní systém, vztah vstup/výstup, jednotkový impuls, impulsní odezva, konvoluce, konvoluční suma a integrál
4. Vnitřní popis systému, kanonický tvar stavových rovnic, bloková reprezentace stavového popisu spojitého a diskrétního systému, vztah stavového popisu spojitého a diskrétního systému, příklady
5. Laplaceova transformace, vlastnosti a tabulky Laplaceovy transformace
6. Zpětná Laplaceova transformace, příklady řešení nehomogenních diferenciálních rovnic, stabilita řešení
7. Přenosová funkce spojitého systému, impulsní a přechodová odezva, stavový popis a přenosová funkce
8. Stabilita spojitého systému, spojování subsystémů a vazby mezi systémy
9. Z-transformace, vlastnosti a tabulky z-transformace
10. Zpětná z-transformace, příklady řešení nehomogenních diferenčních rovnic, stabilita řešení
11. Přenosová funkce diskrétního systému, impulsní a přechodová odezva, stavový popis a přenosová funkce
12. Stabilita diskrétního systému, kritéria stability
13. Diskretizace spojitých modelů, vzorkování spojitých signálů a rekonstrukce
14. Rezerva: Metody numerické integrace diferenciálních rovnic

Školní rok: 2019/2020. Poslední změna obsahu: 19.09.2020 16:34:47. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.