přihlášení odhlášení
11MZD
uživatel: anonymní

[Měření a zpracování dat v dopravě]

Anotace

Tento předmět (nově s kódem 11MDS) má za hlavní cíl poskytnout studentům základní znalosti z oboru sběru a zpracování dopravních dat.

V první části kurzu se studenti se dozví o obecných principech dopravních detektorů i o specifických problémech v dopravních aplikacích. Pokryty budou rozdílné technologie, počínaje standardními indukčními smyčkami až po nové technologie jako například videodetekce či laserové detektory. Naším cílem je poskytnout znalost základních principů těchto detektorů, ale hlavně upozornit na jejich výhody a nevýhody. Hlavní důraz je kladen na zvolení správné aplikační oblasti pro každou technologii.

Dále se budeme věnovat zpracování dopravních dat. Důraz bude kladen na předzpracování dopravních dat, které je společné pro všechny nadstavbové matematické modely. Budou také popsány různé metodologie zpracování dat (rozhodovací stromy, soft-computing, a další). Opět bude kladen důraz na vhodnou volbu metody pro konkrétní aplikační oblasti. Ve stručnosti, absolventi tohoto kurzu by měli být schopni vybrat vhodnou metodu pro sběr dat a správně ji aplikovat. Pokryt je celý proces od sběru po analýzu těchto dat.

Co je na těchto stránkách

Na této stránce jsou informace o předmětu Měření a zpracování dat v dopravě, požadavky na studenty, zadané úlohy a prezentace k výuce. Také zde naleznete průběžné hodnocení studentů, zajímavé odkazy a další. Jinak viz levé menu.

Kontaktní informace

Tento předmět vyučuje prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. a Ing. Petr Bureš, Ph.D. [(bures|pribylo)ATfd.cvut.cz], oficiální stránky předmětu jsou http://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/vyuka/predmety/predmet-detail.html?kod=11MDS Konzultační hodiny nejsou stanoveny.

 

 

Školní rok: 2023/2024. Poslední změna obsahu: 14.01.2019 09:36:44. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.