přihlášení odhlášení
20SK
uživatel: anonymní

[Signály a kódy]

Upozornění

Předmět Signály a kódy je vyučován v anglickém jazyce v oboru ITS a v českém jazyce v oboru ID. Výuka je pro oba obory shodná a liší se pouze jazykem výuky. V české verzi naleznete pouze základní informace, podrobnosti, aktuality a odkazy jsou udržovány v anglické verzi.

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit teoretickou znalost studentů v oblasti signálů a jejich kódování v ITS. Nejprve jsou v kurzu představeny signály, jejich teoretické i praktické vlastnosti, reprezentace signálů v časovém a frekvenčním spektru a jejich přenos prostřednictvím média (vzduch, kabel). V souvislosti s přenosem signálu jsou v předmětu probírány modulace v základním i přeloženém pásmu. Druhou částí předmětu je kódování signálu, jeho teorie a aplikace a to za účelem zefektivnění přenosu a detekce chyb.

Školní rok: 2023/2024. Poslední změna obsahu: 18.11.2013 13:59:04. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.