přihlášení odhlášení
11SSF
uživatel: anonymní

[Středoškolská fyzika]

2022/2023

Seminář středoškolské fyziky má pomoci studentům se zvládnutím základních fyzikálních veličin a základních fyzikálních vztahů.
Dotazy k předmětu můžete zaslat na mala@fd.cvut.cz

Výuka předmětu SSF začne 1. týden letního semestru podle rozvrhu.

 

Předběžný harmonogram lekcí

24.2. fyzikální veličiny, práce s vektory, kinematika hmotného bodu
3.3. dynamika hmotného bodu
10.3. gravitační pole
17.3. tuhé těleso
31.3. mechanika tekutin
14.4. kmitání a vlnění
21.4. termodynamika, molekulová fyzika
28.4. elektrostatatické pole, elektrický proud
5.5. magnetické pole, elektromagnetické pole
12.5. geometrická optika
19.5. rezerva
26.5. zápočtový týden

 

 

 

Školní rok: 2023/2024. Poslední změna obsahu: 16.02.2023 08:43:42. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.