přihlášení odhlášení
11STS
uživatel: anonymní

[Stochastické systémy]

O stochastických systémech

Cílem předmětu je vést studenty do základů teorie bayesovského rozhodování a jeho aplikaci pro jednoduché praktické problémy z oblasti dopravy. Po absolvování kurzu by student měl být schopen pro jednoduchou aplikaci vytvořit vhodný matematický model a na jeho základě navrhnout algoritmus predikce nebo řízení.

Obsah předmětu: náhodná veličina, náhodný proces, systém a model, diskrétní model a jeho odhad, spojitý model a jeho odhad, model logistické regrese, model směsi komponent, klasifikace, předpověď, stavový model a Kalmanův filtr, rozšířený Kalmanův filtr, řízení s diskrétním modelem, řízení se spojitým modelem, aplikace s předpovědí, aplikace s řízením.


 

Školní rok: 2023/2024. Poslední změna obsahu: 13.10.2014 21:35:55. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.