přihlášení odhlášení
11FYZ
uživatel: anonymní

[Fyzika]
Zápočet z FYZ je nutno ve školním roce 2023/24 získat do 18. 2. 2024
Po 18. 2. 2024 již nelze získat zápočet.

Studenti s druhým zapsáním předmětu najdou všechny informace v sekci Druhé zapsání.

Informace ke zkoušce z Fyziky

Zkouška probíhá VŽDY kontaktní formou.

Zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. Písemná část zkoušky v trvání 1 hodiny se skládá ze 4 příkladů po 2 bodech. Písemnou část zkoušky nemusejí skládat studenti, kteří ze zápočtového testu ve výpočtovém cvičení či zápočtovém testu ze seminárního cvičení dosáhli 5/8 bodů a více.
  2. Ústní zkouška. Ústní zkoušku budou skládat ti studenti, kteří dosáhnou z písemné části zkoušky 5 bodů a více. Dále studenti, kteří nemusejí skládat písemnou část zkoušky.
    V případě neúspěchu u ústní části zkoušky student na dalším termínu již nemusí absolvovat její písemnou část.

Pro laboratorní cvičení platí vše, co je uvedeno v sekci Laboratorní cvičení.

 

 

Soubory

Školní rok: 2023/2024. Poslední změna obsahu: 15.09.2023 16:28:00. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.