přihlášení odhlášení
11LACV
uživatel: anonymní

[Informace o cvičeních v ZS 2022/23]

Program cvičení, uvedený v následující tabulce, je orientační a může být upravoven podle situace.

Číslo

cvičení

Týden semestru

[Kalendářní týden]

Obsah
1.

2.-3.

[39.-40.]

Před cvičením si nastudujte prezentaci pro přípravu na první cvičení.

Organizační záležitosti, připomenutí středoškolské látky.

Operace s vektory, lineární kombinace vektorů.

2.

4.-5.

[41.-42.]

Před cvičením si nastudujte prezentaci pro přípravu na druhé cvičení.

Lineární závislost a nezávislost množiny vektorů.

Dimenze a báze vektorového prostoru.

Souřadnice vektoru vzhledem k bázi.

3.

7.-8.

[44.-45.]

Před cvičením si nastudujte prezentaci pro přípravu na třetí cvičení.

Matice. Operace s maticemi.

Hodnost matice.

4.

9.-10.

[46.-47.]

Inverzní matice. Maticové rovnice.

(Homogenní soustavy lineárních rovnic.)

5.

11.-12.

[48.-49.]

Před cvičením si nastudujte prezentaci pro přípravu na páté cvičení.

Soustavy lineárních rovnic - (homogenní soustavy), nehomogenní soustavy, soustavy s parametrem.

6.

13.-14.

[50.-1.(2022)]

Před cvičením si nastudujte prezentaci pro přípravu na šesté cvičení - determinanty.

Determinanty. Metody výpočtu determinantů.

Cramerovo pravidlo.

7.

přídavek

[???]

Před cvičením si nastudujte prezentaci pro přípravu na cvičení na vlastní čísla.

Vlastní čísla a vlastní vektory matice.

 

Školní rok: 2023/2024. Poslední změna obsahu: 22.11.2022 17:58:19. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.