přihlášení odhlášení
11MSP
uživatel: anonymní

[Informace o cvičeních v LS 2016/2017
]
Neoficiální náhled programu.

Vzhledem k těsně navazujícímu obsahu cvičení je nezbytně nutné, abyste se na cvičení připravovali průběžně. Procvičení početních úloh (Laplaceova a Z transformace) předpokládáme do jisté míry samostatné za pomoci cvičebnic na Laplaceovu z Z-transformaci, jež vám budou k dispozici v dostatečném předstihu před testy domácích příprav.

Cvičebnice domácích příprav naleznete v sekci "Úkoly".

Týden v semestru Datum Téma
1.

27.2.2017
28.2.2017
1.3.2017
(Děčín 27.2.2017)

Úvod do Matlabu a Simulinku. Základní ovládání, jednoduché výpočty v Matlabu. Seznámení s knihovnou funkcí Simulinku. Bloky zdrojů a výstupů, vztah Matlab-Simulink, jednoduché modely bez derivací a zpoždění.

Předpokládáme, že studenti mají základní znalosti ovládání a programování Matlabu v rozsahu, vyžadovaném předmětem 11PT  - Pravděpodobnost. Dále předpokládáme, že si studenti před prvním cvičením samostatně nastudují:

 • Opakování základních matematických dovedností z oblasti algebry a matematické analýzy (maticový počet, číselné řady, soustavy rovnic, kvadratické rovnice, úpravy složených výrazů, parciální zlomky, integrace a derivace základních funkcí).
  Odkaz na stránky se studijními materiály předmětu Matematika pro letecké obory 1 [ML]
 • Jemný úvod do Matlabu a Simulinku [PDF] či jiný adekvátní tutoriál k Matlabu a Simulinku.
 • Prezentace ze cvičení [PDF]
2.

6.3.2017
7.3.2017
8.3.2017
(Děčín 27.2.2017)

Praktické použití MATLABu při zpracování dat. Vstup dat ze souboru, grafické výstupy, skriptování MATLABU pomocí .m souborů.

 • Archív souborů na testování [ZIP]
 • Prezentace ze cvičení [PDF]
3.

14.3.2017
15.3.2017
16.3.2017
(Děčín 21.3.2016)

M-funkce. Programování jednoduchých úloh v Matlabu - klouzavý průměr, hod mincí, jednoduchý makroskopický model dopravního proudu.

 • Vstupní data pro klouzavý průměr [MAT]
 • Prezentace ze cvičení [PDF]
4.

21.3.2017
22.3.2017
23.3.2017
(Děčín 4.4.2017)

Praktický test z MATLABu

V Praze dělení na dvě poloviny - dohodněte se mezi sebou, počítejte 15 studentů na jednu polovinu, každý musí mít vlastní počítač.

Vzorový test [PDF]

Dne 21.3.2017 bude uvolněno zadání první samostatné domácí početní úlohy – příklady na parciální zlomky. 

5.

28.3.2017
29.3.2017
30.3.2017
(Děčín 4.4.2017)

První průběžný test (ověření domácí přípravy na typy systémů)

Simulink. Blokové operace. Spojité a diskrétní systémy. Model vlci-ovce (spojitý) a/nebo model fakulta (diskrétní). Ukázka systémů stabilních, nestabilních a na mezi stability. Metodika modelování diskrétních a spojitých systémů.

Předpokládáme, že si studenti samostatně nastudovali:

 • Úvod do modelování v Simulinku [PDF]
 • Příklady simulace v Simulinku [PDF]
 • Prezentace ze cvičení [PDF]
6.

4.4.2017
5.4.2017
6.4.2017
(Děčín 4.4.2017)

Vnitřní a vnější popis systému. Blok State space. Subsystémy. Modely jednoduchých spojitých systémů a procesů. Spřažené vozíky.

 • Prezentace ze cvičení [PDF]
7.

11.4.2017
12.4.2017
13.4.2017
(Děčín 18.4.2017)

Výstup modelu do proměnných prostřední Matlabu. Modelování diskrétních systémů.

 • Prezentace ze cvičení [PDF]
8.

18.4.2017
19.4.2017
20.4.2017
(Děčín 18.4.2017)

Pokročilé modelování v Simulinku. Příprava na test.

 • Prezentace ze cvičení [PDF]

První vzorové schéma [PDF]

Na cvičení si zopakujeme modelování systémů s vnitřním popisem a ukážeme si, jak se ze Simulinkového schematu dá vyčíst typ systému a typ popisu a jeho rovnice. Připomeneme si, co určuje linearitu a invarianci a kdy je systém autonomní. 

9.

25.4.2017
26.4.2017
27.4.2017
(Děčín 2.5.2017)

Druhý průběžný test (ověření domácí přípravy na Laplaceovu transformaci)

Opakovaní spojitých a diskrétních modelů v Simulinku. Diskretizace stavového modelu. Autoregresní model.

Druhé vzorové schéma [PDF]

Dne 13.4.2017 bude uvolněno zadání druhé samostatné domácí početní úlohy, zaměřené na stabilitu a přenos spojitých systémů.

10.+11.

2.5.2017
3.5.2017
4.5.2017
(Děčín 2.5.2017)

Praktický test ze SIMULINKu

Vzhledem k počtu studentů je test dělený na dvě poloviny.

11.+12.

9.5.2017
10.5.2017
11.5.2017
(Děčín 16.5.2017)

Matematické modelování. Vyšetřování stability a nestability spojitých systémů. Přenosová funkce. 

Je nezbytně nutné, abyste se na toto cvičení předem připravili. Znalost základních operací z algebry jako je výpočet determinantu matice, inverze matic, rozklad na parciální zlomky, případně základních operací integrálního počtu je nutností.

13.

16.5.2017
17.5.2017
18.5.2017
(Děčín 16.5.2017)

Třetí průběžný test (ověření domácí přípravy na Z-transformaci)

Vyšetřování stability a nestability diskrétních systémů. Diskrétní přenosová funkce.

Dne 4.5.2017 bude uvolněno zadání třetí samostatné domácí početní úlohy na stabilitu a přenos diskrétních systémů.

14.

23.5.2017
24.5.2017
25.5.2017
(Děčín 16.5.2017)

Příprava na zápočtový test

 

Soubory

Školní rok: 2017/2018. Poslední změna obsahu: 15.04.2017 15:06:53. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.