přihlášení odhlášení
11MSP
uživatel: anonymní

[Informace o cvičeních v LS 2017/2018
]

Vzhledem k těsně navazujícímu obsahu cvičení je nezbytně nutné, abyste se na cvičení připravovali průběžně. Procvičení početních úloh (Laplaceova a Z transformace) předpokládáme do jisté míry samostatné za pomoci cvičebnic na Laplaceovu z Z-transformaci, jež vám budou k dispozici v dostatečném předstihu před testy domácích příprav.

Cvičebnice domácích příprav naleznete v sekci "Úkoly".

Týden v semestru Datum Téma
1.

19.2.2018
20.2.2018
21.2.2018
22.2.2018

Necvičí se.

2.

26.2.2018
27.2.2018
28.2.2018
1.3.2018

Děčín 28.2.2018

Úvod do Matlabu a Simulinku. Základní ovládání, jednoduché výpočty v Matlabu. Seznámení s knihovnou funkcí Simulinku. Bloky zdrojů a výstupů, vztah Matlab-Simulink, jednoduché modely bez derivací a zpoždění.

Předpokládáme, že studenti mají základní znalosti ovládání a programování Matlabu v rozsahu, vyžadovaném předmětem 11PT  - Pravděpodobnost. Dále předpokládáme, že si studenti před prvním cvičením samostatně nastudují:

 • Opakování základních matematických dovedností z oblasti algebry a matematické analýzy (maticový počet, číselné řady, soustavy rovnic, kvadratické rovnice, úpravy složených výrazů, parciální zlomky, integrace a derivace základních funkcí).
  Odkaz na stránky se studijními materiály předmětu Matematika pro letecké obory 1 [ML]
 • Jemný úvod do Matlabu a Simulinku [PDF] či jiný adekvátní tutoriál k Matlabu a Simulinku.
 • Prezentace ze cvičení [PDF], handouts [PDF]
2.

5.3.2018
6.3.2018
7.3.2018
8.3.2018

Děčín 28.2.2018

Praktické použití MATLABu při zpracování dat. Vstup dat ze souboru, grafické výstupy, skriptování MATLABU pomocí .m souborů.

 • Archív souborů na testování [ZIP]
 • Prezentace ze cvičení [PDF], handouts [PDF]
3.

12.3.2018
13.3.2018
14.3.2018
15.3.2018

Děčín 14.3.2018

M-funkce. Programování jednoduchých úloh v Matlabu - klouzavý průměr, hod mincí, jednoduchý makroskopický model dopravního proudu.

 • Vstupní data pro klouzavý průměr [MAT]
 • Prezentace ze cvičení [PDF], handouts [PDF]
4.

19.3.2018
20.3.2018
21.3.2018
22.3.2018

Děčín 14.3.2018

Praktický test z MATLABu

V Praze dělení na dvě poloviny - dohodněte se mezi sebou, počítejte 15 studentů na jednu polovinu, každý musí mít vlastní počítač.

Vzorový test [PDF]

Dne 22.3.2018 bude uvolněno zadání první samostatné domácí početní úlohy – příklady na parciální zlomky. 

5.

26.3.2018
27.3.2018
28.3.2018
29.3.2018

Děčín 28.3.2018

První průběžný test (ověření domácí přípravy na typy systémů)

Simulink. Blokové operace. Spojité a diskrétní systémy. Model vlci-ovce (spojitý) a/nebo model fakulta (diskrétní). Ukázka systémů stabilních, nestabilních a na mezi stability. Metodika modelování diskrétních a spojitých systémů.

Předpokládáme, že si studenti samostatně nastudovali:

 • Úvod do modelování v Simulinku [PDF]
 • Příklady simulace v Simulinku [PDF]
 • Prezentace ze cvičení [PDF], handouts [PDF]
 • Cvičebnice první domácí přípravy [PDF]
6.

2.4.2018
3.4.2018
4.4.2018
5.4.2018

Děčín 28.3.2018

Vnitřní a vnější popis systému. Blok State space. Subsystémy. Modely jednoduchých spojitých systémů a procesů. Spřažené vozíky.

 • Prezentace ze cvičení [PDF], handouts [PDF]
7.

9.4.2018
10.4.2018
11.4.2018
12.4.2018

Děčín 11.4.2018

Výstup modelu do proměnných prostřední Matlabu. Modelování diskrétních systémů.

 • Prezentace ze cvičení [PDF], handouts [PDF]
8.

16.4.2018
17.4.2018
18.4.2018
19.4.2018

Děčín 11.4.2018

Pokročilé modelování v Simulinku. Příprava na test.

 • Prezentace ze cvičení [PDF]

První vzorové schéma [PDF]

Na cvičení si zopakujeme modelování systémů s vnitřním popisem a ukážeme si, jak se ze Simulinkového schematu dá vyčíst typ systému a typ popisu a jeho rovnice. Připomeneme si, co určuje linearitu a invarianci a kdy je systém autonomní. 

9.

23.4.2018
24.4.2018
25.4.2018
26.4.2018

Děčín 25.4.2018

Druhý průběžný test (ověření domácí přípravy na Laplaceovu transformaci)

Opakovaní spojitých a diskrétních modelů v Simulinku. Diskretizace stavového modelu. Autoregresní model.

 • Druhé vzorové schéma [PDF]
 • Cvičebnice druhé domácí přípravy [PDF]
 • Prezentace ze cvičení [PDF]

Dne 12.4.2018 bude uvolněno zadání druhé samostatné domácí početní úlohy, zaměřené na stabilitu a přenos spojitých systémů.

10.+11.

30.4.2018
1.5.2018
2.5.2018
3.5.2018

Děčín 25.4.2018

Praktický test ze SIMULINKu

Vzhledem k počtu studentů je test dělený na dvě poloviny.

11.+12.

7.5.2018
8.5.2018
9.5.2018
10.5.2018

Děčín 9.5.2018

Matematické modelování. Vyšetřování stability a nestability spojitých systémů. Přenosová funkce. 

Je nezbytně nutné, abyste se na toto cvičení předem připravili. Znalost základních operací z algebry jako je výpočet determinantu matice, inverze matic, rozklad na parciální zlomky, případně základních operací integrálního počtu je nutností.

 • Prezentace ze cvičení [PDF] a [PDF]
13.

14.5.2018
15.5.2018
16.5.2018
17.5.2018

Děčín 9.5.2018

Třetí průběžný test (ověření domácí přípravy na Z-transformaci)

Vyšetřování stability a nestability diskrétních systémů. Diskrétní přenosová funkce.

 • Cvičebnice třetí domácí přípravy [PDF]

Dne 3.5.2018 bude uvolněno zadání třetí samostatné domácí početní úlohy na stabilitu a přenos diskrétních systémů.

14.

21.5.2018
22.5.2018
23.5.2018
24.5.2018

Děčín 23.5.2018

Příprava na zápočtový test

 

Soubory

Školní rok: 2018/2019. Poslední změna obsahu: 08.05.2018 19:12:37. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.