přihlášení odhlášení
11MSP
uživatel: anonymní

[Informace o cvičeních v LS 2017/2018
]

Vzhledem k těsně navazujícímu obsahu cvičení je nezbytně nutné, abyste se na cvičení připravovali průběžně. Procvičení početních úloh (Laplaceova a Z transformace) předpokládáme do jisté míry samostatné za pomoci cvičebnic na Laplaceovu z Z-transformaci, jež vám budou k dispozici v dostatečném předstihu před testy domácích příprav.

Cvičebnice domácích příprav naleznete v sekci "Úkoly".

Týden v semestru Datum Téma
1.

19.2.2018
20.2.2018
21.2.2018
22.2.2018

Necvičí se.

2.

26.2.2018
27.2.2018
28.2.2018
1.3.2018

Děčín 28.2.2018

Úvod do Matlabu a Simulinku. Základní ovládání, jednoduché výpočty v Matlabu. Seznámení s knihovnou funkcí Simulinku. Bloky zdrojů a výstupů, vztah Matlab-Simulink, jednoduché modely bez derivací a zpoždění.

Předpokládáme, že studenti mají základní znalosti ovládání a programování Matlabu v rozsahu, vyžadovaném předmětem 11PT  - Pravděpodobnost. Dále předpokládáme, že si studenti před prvním cvičením samostatně nastudují:

 • Opakování základních matematických dovedností z oblasti algebry a matematické analýzy (maticový počet, číselné řady, soustavy rovnic, kvadratické rovnice, úpravy složených výrazů, parciální zlomky, integrace a derivace základních funkcí).
  Odkaz na stránky se studijními materiály předmětu Matematika pro letecké obory 1 [ML]
 • Jemný úvod do Matlabu a Simulinku [PDF] či jiný adekvátní tutoriál k Matlabu a Simulinku.
 • Prezentace ze cvičení [PDF], handouts [PDF]
2.

5.3.2018
6.3.2018
7.3.2018
8.3.2018

Děčín 28.2.2018

Praktické použití MATLABu při zpracování dat. Vstup dat ze souboru, grafické výstupy, skriptování MATLABU pomocí .m souborů.

 • Archív souborů na testování [ZIP]
 • Prezentace ze cvičení [PDF], handouts [PDF]
3.

12.3.2018
13.3.2018
14.3.2018
15.3.2018

Děčín 14.3.2018

M-funkce. Programování jednoduchých úloh v Matlabu - klouzavý průměr, hod mincí, jednoduchý makroskopický model dopravního proudu.

 • Vstupní data pro klouzavý průměr [MAT]
 • Prezentace ze cvičení [PDF], handouts [PDF]
4.

19.3.2018
20.3.2018
21.3.2018
22.3.2018

Děčín 14.3.2018

Praktický test z MATLABu

V Praze dělení na dvě poloviny - dohodněte se mezi sebou, počítejte 15 studentů na jednu polovinu, každý musí mít vlastní počítač.

Vzorový test [PDF]

Dne 22.3.2018 bude uvolněno zadání první samostatné domácí početní úlohy – příklady na parciální zlomky. 

5.

26.3.2018
27.3.2018
28.3.2018
29.3.2018

Děčín 28.3.2018

První průběžný test (ověření domácí přípravy na typy systémů)

Simulink. Blokové operace. Spojité a diskrétní systémy. Model vlci-ovce (spojitý) a/nebo model fakulta (diskrétní). Ukázka systémů stabilních, nestabilních a na mezi stability. Metodika modelování diskrétních a spojitých systémů.

Předpokládáme, že si studenti samostatně nastudovali:

 • Úvod do modelování v Simulinku [PDF]
 • Příklady simulace v Simulinku [PDF]
 • Prezentace ze cvičení [PDF], handouts [PDF]
 • Cvičebnice první domácí přípravy [PDF]
6.

2.4.2018
3.4.2018
4.4.2018
5.4.2018

Děčín 28.3.2018

Vnitřní a vnější popis systému. Blok State space. Subsystémy. Modely jednoduchých spojitých systémů a procesů. Spřažené vozíky.

 • Prezentace ze cvičení [PDF], handouts [PDF]
7.

9.4.2018
10.4.2018
11.4.2018
12.4.2018

Děčín 11.4.2018

Výstup modelu do proměnných prostřední Matlabu. Modelování diskrétních systémů.

 • Prezentace ze cvičení [PDF], handouts [PDF]
8.

16.4.2018
17.4.2018
18.4.2018
19.4.2018

Děčín 11.4.2018

Pokročilé modelování v Simulinku. Příprava na test.

 • Prezentace ze cvičení [PDF]

První vzorové schéma [PDF]

Na cvičení si zopakujeme modelování systémů s vnitřním popisem a ukážeme si, jak se ze Simulinkového schematu dá vyčíst typ systému a typ popisu a jeho rovnice. Připomeneme si, co určuje linearitu a invarianci a kdy je systém autonomní. 

9.

23.4.2018
24.4.2018
25.4.2018
26.4.2018

Děčín 25.4.2018

Druhý průběžný test (ověření domácí přípravy na Laplaceovu transformaci)

Opakovaní spojitých a diskrétních modelů v Simulinku. Diskretizace stavového modelu. Autoregresní model.

 • Druhé vzorové schéma [PDF]
 • Cvičebnice druhé domácí přípravy [PDF]

Dne 12.4.2018 bude uvolněno zadání druhé samostatné domácí početní úlohy, zaměřené na stabilitu a přenos spojitých systémů.

10.+11.

30.4.2018
1.5.2018
2.5.2018
3.5.2018

Děčín 25.4.2018

Praktický test ze SIMULINKu

Vzhledem k počtu studentů je test dělený na dvě poloviny.

11.+12.

7.5.2018
8.5.2018
9.5.2018
10.5.2018

Děčín 9.5.2018

Matematické modelování. Vyšetřování stability a nestability spojitých systémů. Přenosová funkce. 

Je nezbytně nutné, abyste se na toto cvičení předem připravili. Znalost základních operací z algebry jako je výpočet determinantu matice, inverze matic, rozklad na parciální zlomky, případně základních operací integrálního počtu je nutností.

13.

14.5.2018
15.5.2018
16.5.2018
17.5.2018

Děčín 9.5.2018

Třetí průběžný test (ověření domácí přípravy na Z-transformaci)

Vyšetřování stability a nestability diskrétních systémů. Diskrétní přenosová funkce.

 • Cvičebnice třetí domácí přípravy [PDF]

Dne 3.5.2018 bude uvolněno zadání třetí samostatné domácí početní úlohy na stabilitu a přenos diskrétních systémů.

14.

21.5.2018
22.5.2018
23.5.2018
24.5.2018

Děčín 23.5.2018

Příprava na zápočtový test

 

Soubory

Školní rok: 2017/2018. Poslední změna obsahu: 17.04.2018 10:25:00. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.